Fontanellas & Martí neix el 1954 a Igualada (Barcelona), ciutat coneguda per les seva tradició en el món de la pell adobada. La seva especialitat era la vaqueta fina vegetal que es comercialitzava amb la marca Tani-Flex. Aviat, d´acord amb les exigències dels mercats, va evolucionar del vegetal al crom. El camí iniciat fa anys per en Francesc Fontanellas és seguit pels seus fills Francesc i Ferran. El compromís de serietat i dedicació està assegurat.